МСДН

Friday, June 22, 1990

социал демократууд гэж хэн бэ?

Социал-демократ гэдэг үг нь “ардчилсан социализм” гэдэг ойлголтоос эх үүсвэртэй боловч хөгжлийн явцад түүний утга нь өөрчлөгджээ. Орчин үеийн социал-демократууд социализмыг нийгэм улс төрийн төгс төгөлдөр байгуулал, эцсийн зорилго гэж үздэггүй. Ер нь нийгмийн байгууллыг тодорхой нэгэн үл гүйцэлдэх онол, загварын оронд аливаа нийгмийн ихэнх хэсэг нь болох хөдөлмөрийн хүмүүсийн эрх ашигт нийцсэн байнгын хөгжил хөдөлгөөн, шинэчлэлийг авч үздэг юм.

0 comments:

Post a Comment