МСДН

Thursday, August 29, 1991

Сызыфийн ялалт

Өнгөрсөн 6 сард хэдэн арван жилийн дараа анх удаа чөлөөт сонгууль болсон билээ. Түүнийг залгаад шинэ засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох ажил хэрэгч өдрүүд үргэлжилсэн юм. 7-р сарын 5-нд парламентаас намайг Ерөнхийлөгчөөр сонгож, удалгүй шинэ засгийн газар итгэмжлэлээ авсан билээ.

0 comments:

Post a Comment