МСДН

Tuesday, December 28, 1999

Түүхийн хэлхээс

1989 оны 12-р сарын 28-ны өдөр
АСХөдөлгөөнийг санаачлагчдын хурлаар Ардчилсан Социалист Хөдөлгөөнийг байгуулан нарийн бичгийн даргаар П.Улаанхүүг томилов.
1990 оны 01-р сарын 04-ны өдөр
АСХөдөлгөөнөөс Монголын ард түмэнд хандаж тунхаг гаргав.

0 comments:

Post a Comment