МСДН

Улсын Их Хурлын 2012 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Монгол улсын Үндсэн хуулийн тогтолцоог төгөлдөржүүлэх, төрийн тогтолцоог сонгодог ардчилсан зарчимд нийцүүлэх, үндэсний баялагаа зөв ашиглан улс орноо хөгжүүлэн, ард иргэдээ эрх чөлөө амьдралын баталгаагаар найдвартай хангах түүхэн сонголтын цаг үе ирлээ.

МСДН нэр дэвшигчдээ зарлав.

Ч.Лхагважав, Р.Нарангэрэл, С.Сонин, Д.Энхзаяа, Ц.Мөнхсаруул, П.Онхуудай, Ч.Аваадорж, Я.Дэрийлаамятав, Ё.Ганхуяг, Д.Баттогтох, Ж.Амгалан

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Улаанбаатар хотын иргэдийн эрүүл аж төрж, ажиллаж боловсрох бололцоог бүрдүүлэх талаар орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэд өөрсдийн саналаа илэрхийлэх, тусгуулах талаар нээлттэй байх боломж олгох зорилтыг дэвшүүлж байна.

МОНГОЛЫН СОЦИАЛ ДЕМОКРАТ НАМЫН ДYРЭМ

Идэвхтэй иргэний нийгэм төлөвших нийгмийн харилцааг хөгжүүлэхийн төлөө үндсэн хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хууль, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг дээдлэн намынхаа дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг, нийгмийнхээ өмнө ёс суртахууны хариуцлага хүлээсэн улс төрийн байгууллага мөн.

Монголын Социал Демократ намын дарга А.Ганбаатар

1959 онд Улаанбаатар хотод төрсөн, эхнэр 3 хүүхэдтэй. Эхнэр Д.Алтанзаяа “Ю энд Си” компаний гүйцэтгэх захирал, охин Ундрал, Цолмон нар нь Польшид Варшавын Их сургуулийн оюутнууд, охин Цацрал ШУТИС- ийн оюутан.

Friday, March 28, 2008

Хэвлэлийн бага хурал

Монголын улсад Монголын Социал Демократ Нам байгуулсныг тунхаглаж байна. Монголын улс төрийн амьдралд иргэний зориг гарган, хувь нэмрээ оруулсан Монголчууддаа хандан шинээр эмхлэгдэн зохион байгуулагдсан Монголын Социал Демократ Намын үзэл баримтлалын тулгуур гурван зарчмыг зарлаж байна. Нэгдүгээрт: Улс орны хөгжлийг тодорхойлсон төрийн шийдвэр гаргалтанд эрх зүйт төрийн эрхийг дээдэлнэ. өнөөгийн Монгол оронд тогтсон намууд ноёрхсон төрийн эрхээс эрх зүйт төрийг дээдэлсэн намуудтай болох үндсэн дээр хөгжлийн нээлттэй бодлогыг тунхаглан хэрэгжүүлнэ

Saturday, March 1, 2008

Монголын Социал-Демократ Намын түүхэн баримтууд

Түүхэн баримтууд (part I)

Түүхэн баримтууд (part II)

Түүхэн баримтууд (part III)

Түүхэн баримтууд (part IV)

Түүхэн баримтууд (part V)