МСДН

Sunday, December 28, 2008

Хэвлэлийн бага хурал

Монголын улсад Монголын Социал Демократ Нам байгуулсныг тунхаглаж байна. Монголын улс төрийн амьдралд иргэний зориг гарган, хувь нэмрээ оруулсан Монголчууддаа хандан шинээр эмхлэгдэн зохион байгуулагдсан Монголын Социал Демократ Намын үзэл баримтлалын тулгуур гурван зарчмыг зарлаж байна. Нэгдүгээрт: Улс орны хөгжлийг тодорхойлсон төрийн шийдвэр гаргалтанд эрх зүйт төрийн эрхийг дээдэлнэ. өнөөгийн Монгол оронд тогтсон намууд ноёрхсон төрийн эрхээс эрх зүйт төрийг дээдэлсэн намуудтай болох үндсэн дээр хөгжлийн нээлттэй бодлогыг тунхаглан хэрэгжүүлнэ.
Хэвлэлийн бага хурал (part I)

0 comments:

Post a Comment