МСДН

Thursday, May 17, 2012

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр

Энэ удаагийн НИТХ-н сонгуульд Улаанбаатар хотын иргэдийн эрүүл аж төрж, ажиллаж боловсрох бололцоог бүрдүүлэх талаар орон нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэд өөрсдийн саналаа илэрхийлэх, тусгуулах талаар нээлттэй байх боломж олгох зорилтыг дэвшүүлж байна. НИТХ нь бүхий л үйл ажиллагаагаа иргэд сонгогчдод нээлттэй байлгах зарчимд тулгуурлан, иргэдэд хүргэдэг бүх үйлчилгээг хүнд суртлаас ангижруулж, чирэгдэлгүй үйлчлэх тогтолцоог бүрдүүлэх зорилт тавьж байна.

0 comments:

Post a Comment