МСДН

Friday, May 18, 2012

Нэр дэвшигчдийг сонгон шалгаруулах журам

Нэгэнт сонгуулийн хуулийг энэ удаа өөрчлөх аргагүй болсон ба УИХ ын сонгуулийн үйл ажиллагаа эхэлсэн тул МСДН – ын зүгээс Европын парламентийн засаглалтай улс орнуудад хэрэглэдэг иргэдийн сонгох, сонгогдох эрхийг хангасан тогтолцоог намаас нэр дэвшигчдийг тодруулах үйл явцад хэрэглэх ба цаашид энэ жишиг нь УИХ- ын сонгуулийн тогтолцоог төгөлдөржүүлэхэд ач холбогдолтой гэж үзлээ.

0 comments:

Post a Comment