МСДН

Saturday, May 26, 2012

Ардчилсан Социалист Хөдөлгөөний түүхийн хэлхээс

1989 он 1989 оны 12-р сарын 28-ны өдөр АСХөдөлгөөнийг санаачлагчдын хурлаар Ардчилсан Социалист Хөдөлгөөнийг байгуулан нарийн бичгийн даргаар П.Улаанхүүг томилов. • 1990 он 1990 оны 01-р сарын 04-ны өдөр АСХөдөлгөөнөөс Монголын ард түмэнд хандаж тунхаг гаргав.

0 comments:

Post a Comment