МСДН

Saturday, May 26, 2012

СОЦИАЛИСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЫН ЁС ЗҮЙН ХАРТИ

Социалист Интернационалын XXII. Их хурал Сан Пауло, 2003.10.27, 28, 29 СОЦИАЛИСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЫН ЁС ЗҮЙН ХАРТИ Социалист Интернационалын гишүүн намууд бид ардчилсан социализмын үндэс болсон эрх тэгш байдал, эрх чөлөө, шудрага ёс, эв санааны нэгдэл ба энх тайвны үнэ цэнийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч мөрдөхөө дахин нотолж байна. Тэдгээр үнэ цэнийг бид Социалист Интернационализмын үндсэн тунхаглалууд болон кампанит ажиллагаануудын үзэл санааны дагуу хүндэтгэн хамгаалж, сурталчлах талаар Бид тэдгээр үнэ цэнийг дэмжихдээ үйл ажиллагааны дараах зарчмуудыг аль болох чанд сахин хэрэгжүүлнэ.

0 comments:

Post a Comment