МСДН

Sunday, May 27, 2012

ХУВЬСАЖ БУЙ ЕРТӨНЦ ДЭХ СОЦИАЛДЕМОКРАТ ҮЗЭЛ


Монголын Социал Демократ Намын Их Хурлын төлөөлөгчд өө
Хурлын даргаа,
Та бүхэнд Монгол улсад ардчилсан хувьсгал ялахад түүхэн үүргээ гүйцэтгэсэн
манай намын анхдагчид, Ардчилсан социалист хөдөлгөөний гишүүд, социал
демократ үзэл баримтлалыг эх орныхоо хөрсөнд сууришуулан дэлхийн ижил
төрлийн намуудын эгнээнд мөр зэрэгцэн үйл ажиллаагааг явуулахыг хүссэн
журмын нөхдийн өмнөөс АМАР МЭНДИЙН ЦАГААН ХАДГИЙГ ӨРГӨН БАЯР
ХҮРГЭЖ МЭНДЧИЛЬЕ.

0 comments:

Post a Comment