МСДН

Saturday, May 26, 2012

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХЭД гаргах ТАЙЛБАР БИЧИГ

Шинээр эмхлэгдэн байгуулагдсан Монголын Социал Демократ Нам (МСДН)-ын Зохион байгуулалтын хурал 2004 оны 12 дугаар сарын 19- ний өдөр Улаанбаатар хотноо болж, тус хурлын нийт төлөөлөгчдийн хэлэлцэж тогтсоны дагуу 100 хувийн саналаар тус улс төрийн намыг Монголын Социал Демократ Нам (товчоор МСДН) хэмээн нэрлэхээр шийдвэр гаргасан. Уг шийдвэрийг баталгаажуулж Зохион байгуулалтын хурлын нэг тоот тогтоолын нэгдүгээр заалтаар Монголын Социал Демократ Нам (МСДН) хэмээхээр тогтжээ.

0 comments:

Post a Comment