МСДН

Saturday, May 26, 2012

СЫЗЫФИЙН ЯЛАЛТ

1990 оны 7-р сарын 26-нд Салсбург хотод болсон Олон улсын бага хурал дээр. Чехсловак улсын ерөнхийлөгч, нэрт зохиогч Вацлав Хавелын хэлсэн үг Хүндэт ноёд, хатагтай нар аа!

0 comments:

Post a Comment