МСДН

Sunday, May 27, 2012

МОНГОЛЫН СОЦИАЛ ДЕМОКРАТ НАМЫН ДYРЭМ

1. Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдлыг цаашид хамгаалан бэхжүүлж, цогцолбороор тогтвортой хөгжүүлэхийн төлөө;
2. Идэвхтэй иргэний нийгэм төлөвших нийгмийн харилцааг хөгжүүлэхийн төлөө үндсэн хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад хууль, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг дээдлэн намынхаа дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг, нийгмийнхээ өмнө ёс суртахууны хариуцлага хүлээсэн улс төрийн байгууллага мөн.

0 comments:

Post a Comment