МСДН

Thursday, June 21, 2012

БАГШ, СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧ, ЭРДЭМТЭН МЭРГЭД, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ХАНДАЖ УРИАЛАХ НЬ

Монгол улс тогтвортой хөгжихийн шавхагдашгүй эх булаг - чанартай боловрол, ёс зүйт хүмүүн төлөвшлийн таатай орчин бүрдүүлэх зорилго бүхий бодит хөрөнгө оруулалт хийх, улмаар хөгжлийн түүчээ хүчин болсон багш сурган хүмүүжүүлэгч, эрдэмтэн мэргэд, эх эцгийн чинээлэг амьдралыг санхүүгийн хувьд баталгаажуулсан нийгмийн тогтолцоог төлөвшүүлэх нь эдийн засаг эрчимтэй, бодитой өсөх үндэс гэж МСДН үзэж байна.

0 comments:

Post a Comment