МСДН

Saturday, June 9, 2012

Хоовзойн МААМын намтар

o 1967 онд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын дунд сургууль o 1967-1970 онд Архангайн багшийн коллежийг бага ангийн багш мэргэжлээр o 1970-1975 онд Улаанбаатар хотод оросхэл-утгазохиолын дээд сургуулийг багш мэргэжлээр o 1980-1984 онд Болгар улсад Улс төрийн академийг дүүргэж, Монгол улсын гадаад харилцааны сэдвээр түүхийн ухааны дэд эрдэмтний зэрэг хамгаалсан. o Орос, болгар, англи хэлийг чөлөөтэй ашиглана.

0 comments:

Post a Comment