МСДН

Friday, June 1, 2012

Монголын Албан Бус Эдийн Засгийн Нэгдсэн Холбоо

” Монголын Албан Бус Эдийн Засгийн Нэгдсэн Холбоо” ТББ-ыг 2010 оны 05-р сарын 01-ний өдөр үүсгэн байгуулж Удирдах Зөвлөлийн дарга буюу
Холбооны Ерөнхийлөгчөөр Д.Баттогтохыг сонгож, Гүйцэтгэх захирлаар Д.Төгсийг томилж ажиллуулах болсон, Холбооны баримт бичгийг зохих
журмын дагуу бүрдүүлэн Хууль Зүй Дотоод Хэргийн Яаманд өгч,улмаар Хууль Зүй,Дотоод Хэргийн Сайдын 2010 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн 140
дугаар тушаалаар ” Монголын Албан Бус Эдийн Засгийн Нэгдсэн Холбоо ” төрийн бус байгууллагын гэрчилгээг авсан.
Удирдах зөвлөлийн бүрэлдхүүн:
Х. Маам – ҮХХ-ийн ЭШАА
Ш. Галсандулам – НХГ-ын хэлтсийн дарга
Ч. Отгочулуу- МУ-ын Ерөнхийлөгчийн орон тооны бус зөвлөх
С. Одонтуяа- НИТХ-ын Тэргүүлэгч гишүүн
С .Ганхуяг –МАБЭЗНХ-ны дэргэдэх МБС-ын “ Файн ” төвийн захирал
Д. Оюунтогтох – Эдийн засгийн магистр
Гүйцэтгэх захирал: Д.Төгс

0 comments:

Post a Comment