МСДН

Friday, June 8, 2012

Нэр дэвшигчид

МСДН-аас УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч Ц.Мөнхсаруул

МСДН-аас УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч Д.Энхзаяа

МСДН--аас НИТХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч Х.Маам 

МСДН-аас НИТХ-ын сонгуульд С.Сурмаажав 

МСДН-аас УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч С.Сонин 

МСДН-аас НИТХ-ын сонгуулийн  6-р тойрогт нэр дэвшигч Ё.Гэрэлсүх 

МСДН-аас УИХ-ын 20-р тойрогт нэр дэвшигч Ц.Эрдэнэчулуун 

МСДН-аас УИХ-ын сонгуульд нэр дэвшигч П. Онхуудай

МСДН-аас УИХ-ын 11-р тойрогт нэр дэвшигч Т. Баярхүү

МСДН-аас УИХ-ын 3-р тойрогт нэр дэвшигч Д.Нямхүү


МСДН-аас НИТХ-ын сонгуулийн 13-р тойрогт нэр дэвшигч Р.Эрдэнэчимэг 

0 comments:

Post a Comment