МСДН

Saturday, June 9, 2012

Содовын СОНИН : БАТАЛГААТАЙ САНХҮҮЖИЛТ –ЧАНАРТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Монголын Өрхийн анагаах ухаан сэтгүүлийн тэргүүн өгүүлэл
БАТАЛГААТАЙ САНХҮҮЖИЛТ –ЧАНАРТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
МӨАУМХ – ны Ерөнхийлөгч,
академич, профессор С.Сонин
2012-05-19
Монголын эрүүл мэндийн салбарт өрхийн анагаах ухаанд суурилсан эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний тогтолцоо бүрэлдэн тогтсон 10 гаруй жилийн
хугацаанд энэ оны эхний байдлаар хувийн хэвшлийн 217 өрхийн эрүүл мэндийн төв байгуулагдан ажиллаж, түүний 129 нь Улаанбаатар хотод, 88 нь аймаг, хот суурин газарт, орон нутагтай гэрээ байгуулан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд орон нутгаас нийслэл рүү шилжин суурьшигчдийн нүүдэл ихэсч хөдөөгийн хүн амын тоо буурч байгаатай холбоотойгоор аймгийн төвүүдийн өрхийн эрүүл мэндийн тоо цөөрч, нийслэлийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоо ихэсч байгаа дүр зураг харагдаж байна.

0 comments:

Post a Comment