МСДН

Saturday, June 9, 2012

Шудрага төр, Тэгш хуваарилалт - Мөрийн хөтөлбөр

“УИХ-ын сонгуулийн 16-р тойргийн түмэн олныхоо аз жаргалтай сайн сайхан амьдралын төлөө, баруун монголын ард түмний оюуны өндөр чадавхи, хөдөлмөрлөж бүтээх хүсэл эрмэлзэл, уламжлалт ариун нандин заншилд тулгуурлаж, нутгийнхаа ард түмний шууд оролцоо дэмжлэгтэйгээр ардчилалыг улам төлөвшүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг үгүй болгож, маргаашдаа итгэх итгэл, бүтээж амьдрах бадрангуй сэтгэлээр ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхийг зорьж байна.

0 comments:

Post a Comment