МСДН

Saturday, June 9, 2012

МОНГОЛЫН СОЦИАЛ ДЕМОКРАТ НАМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

  1. “Эмнэлэг төвтэй тогтолцоог өөрчилж, эрүүл хүн төвтэй тогтолцоог бүрдүүлж, эрүүл мэндийн салбарыг зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд нийцүүлэн өөрчлөн зохион байгуулна.
  2. Эрүүл мэндийн санхүүжилтийг ДНБ – ний 5% - д хүргэнэ.
  3. Өрх, сумын эрүүл мэндийн төвийг шинэчлэн зохион байгуулж, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, нийгмийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг түлхүү хөгжүүлнэ.

0 comments:

Post a Comment